We recruit

Now we are looking for people on the following position

Tasks in this position

 • dbałość o jakość i czystość kodu
 • tworzenie interfejsów z wykorzystaniem frameworka React/Vue,
 • współpraca z działem UX

Requirements

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w tworzeniu layoutów responsywnych
 • Doświadczenie w użyciu REST API opartych o JSON
 • Bardzo dobra znajomość javascript, typescript
Angielski B2/C1ReactES6CSS & LESS/SASSWebpackTypeScriptBootstrap

What can we offer you?

 • budżet rozwojowy (dofinansowanie szkoleń i kursów)
 • wymiana wiedzy technicznej w firmie
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • elastyczny czas pracy
 • stabilne zatrudnienie
 • praca w młodym zespole przy ciekawych projektach

What is the way for application?

Send us text message with your CV on the following e-mail address: [email protected] Remember to insert your consent which is necessary during the processing of personal data.
I agree to the processing of my personal data by (name of company) in order to recruitment for the position I am applying for.

Tasks in this position

 • introducing functionality to web projects
 • maintenance of application and systems – monitoring, error repair and optimization
 • ongoing service/bug repair
 • creating project documentation
 • carrying out unit tests and improving analytical processes
 • optimization of resources

Requirements

 • high level english, especially in speech (min. B2)
 • minimum 2 years of experience in a similar position
 • some experience in working with GIT
 • knowledge about design patterns
 • knowledge of DRY & SOLID principles
 • knowledge of frameworks (Laravel or Symfony 4/5)
 • knowledge of the JSON/XML standards
 • practical knowledge of REST API
 • abilities to work in a group
PHP 7MySQLRedisLaravelEnglish B2/C1Symfony 4/5REST APIJSON/XML

What can we offer you?

 • budget for development (funding for training and expenses)
 • exchange of technical knowledge in the company
 • co-financing of sports activities
 • private medical care
 • flexible working time
 • stable employment
 • working among young people on the interesting projects

What is the way for application?

Send us text message with your CV on the following e-mail address: [email protected] Remember to insert your consent which is necessary during the processing of personal data.
I agree to the processing of my personal data by (name of company) in order to recruitment for the position I am applying for.

Tasks in this position

 • users needs analysis
 • development of low and high detail prototypes
 • implementation of projects from the UI side
 • support for graphic designers and programmers during the process of building website’s views

Requirements

 • high level english, especially in speech (min. B2)
 • minimum 2 years of experience in a similar position
 • portfolio with projects
  knowledge of issues in the field of UX/UI
 • knowledge of tools i.e. Sketch, Adobe XD, inVision
 • some kind of experience in working with web developers
 • communication skills and focus on success, good organization of work
 • knowledge of UCD methodology
SketchAdobe PhotoshopAdobe IllustratorAdobe XDinVisionEnglish B2/C1Figma

What can we offer you?

 • budget for development (funding for training and expenses)
 • exchange of technical knowledge in the company
 • co-financing of sports activities
 • private medical care
 • flexible working time
 • stable employment
 • working among young people on the interesting projects

What is the way for application?

Send us text message with your CV on the following e-mail address: [email protected] Remember to insert your consent which is necessary during the processing of personal data.
I agree to the processing of my personal data by (name of company) in order to recruitment for the position I am applying for.

Tasks in this position

 • Tworzenie szablonów w oparciu o wtyczkę ACF oraz Gutenberg
 • Realizacje projektów sklepów opartych o WooCommerce
 • Optymalizacja kodu

Requirements

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doskonała znajomość technologii RWD
 • Znajomość WooCommerce
 • Umiejętność tworzenia pluginów
Angielski B2/C1WordpressWooCommerceBootstrapCSSSASS

What can we offer you?

 • budżet rozwojowy (dofinansowanie szkoleń i kursów)
 • wymiana wiedzy technicznej w firmie
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • elastyczny czas pracy
 • stabilne zatrudnienie
 • praca w młodym zespole przy ciekawych projektach

What is the way for application?

Send us text message with your CV on the following e-mail address: [email protected] Remember to insert your consent which is necessary during the processing of personal data.
I agree to the processing of my personal data by (name of company) in order to recruitment for the position I am applying for.
website design and development company

Patryk Parcheta

Project manager

Let's talk
about your project

Together we are able to maximize the chance of project success.